مرا تو همصدا و همزبانی 

همیشه با منی و جاودانی 

یگانه جانی و در پیکر من

عیانی و نهان و مهربانی 

ترا من با وجودم می پرستم 

خدای من ، تویی ای آسمانی 

رهایی از تو مرگی ناعلاجست 

که تو جان من و جانِ جهانی 

اگر صد گل به چشمانم درآیند 

همه خار و تو تنها ارغوانی 

 

نمایش تعداد مطالب
3191