و عشق تبلور نور است

به جان

ترنم بی‌وقفه‌ای است

که صدای 

تیشه فرهاد را 

در بیستون

تداعی می‌کند

و تا هست

زندگی باید کرد.

 

نمایش تعداد مطالب
3180