وقتی تو رفتی 

ازپشت پنجره 

از توی باغچه خونه‌ی ما

از روی شاخه‌های گل سرخ

پرنده‌ها رفتند و نموندند

 

وقتی تو رفتی 

ای شکوه عشق

آسمان آبی

بهشت زمین 

معنی وطن

خورشید مهر

ثور زندگی

بامداد راستین

مظهر امید

زندگی رفت

ور نگ عشق هم سیاه شد

وقتی تو رفتی

نردبان باورم شکست

ستون ایمان فرو ریخت

آئینه دلم ترک برداشت

و آوار خانه‌ی زیبای ما

بر سرم نشست

وقتی تو رفتی

مستی لذتی ندارد

ساغر و پیمانه‌ها شکست

آن دردی کش مست تو

در گوشه میخانه‌ها نماند

و چشمه گریه‌های مستانه‌اش خشکید

بی‌پروایی 

دیوانگی

غرور عاشقی

با تو به دور دست‌ها فرو رفت

وقتی تو رفتی 

چراغ رابطه‌ها تاریک

ستاره‌ها خاموش

ماه پشت ابرها

و خورشید زندانی در قفس تنهایی

وقتی تو رفتی

شعر بی‌تو

غزل نابم شد

بی‌تو مهتاب شبی 

ناب‌ترین

نازترین

شعر نهانخانه جانم شد

 

نمایش تعداد مطالب
3175